กิจกรรมปีงบประมาณ 2555

 

กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ตำบลดอยงาม
วันที่ 22 ธันวาคม 2555 
ณ สนามโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม(สันช้างตาย)
กิจกรรมกีฬาท้องที่ - ท้องถิ่น
วันที่ 10 ธ.ค. 2555
ณ อบต.แม่เย็น
วันพ่อแห่งชาติ-จุดเทียนชัยถวายพระพร
วันที่ 5 ธันวาคม 2555
ณ อบต.ดอยงาม และที่ว่าการอำเภอพาน
กิจกรรมวันลอยกระทง ปี 2555
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม
กิจกรรมกฐินตำบล ณ วัดสันธาตุ
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2555 
ณ วัดสันธาตุ ต.ดอยงาม
วันวชิราวุช ณ ร.ร.อบต.ดอยงาม
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 
ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม (สันช้างตาย)
รับสมัครเลือกตั้ง นายก และ ส.อบต.
วันที่ 21 ส.ค. 2555
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม
กิจกรรม "ประชุมสัญจร ท้องที่ - ท้องถิ่น ตำบลดอยงาม" 
วันที่ 21 ส.ค. 2555
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม
กิจกรรม "ทัศนศึกษาสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2555" 
วันที่ 17 ส.ค. 2555
ณ ม.แม่ฟ้าหลวง และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กิจกรรม "ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น" 
วันที่ 16 ส.ค. 2555
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม
กิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค. 2555" 
วันที่ 12 ส.ค. 2555
ณ ที่ว่าการอำเภอพาน
กิจกรรม "แห่เทียนพรรษา อ.พาน 2555" 
วันที่ 31 กรกฎาคม 2555
ณ ที่ว่าการอำเภอพาน
กิจกรรม "งดเหล้าเข้าพรรษา 2555" 
วันที่ 27 กรกฎาคม 2555 
ณ วัดสันหนองควาย
กิจกรรม "สละสลุง สะเกล้า ดำหัว ป้ออุ้ย แม่อุ้ย ตำบลดอยงาม ประจำปี 2555"
วันที่ 13 เมษายน 2555
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม
กิจกรรม"โครงการบรรพชาอุปสมบท ชีพราหมณ์ ประจำปี 2555"
วันที่ 4 - 9 เมษายน 2555
ณ วัดสันทราย ตำบลดอยงาม
กิจกรรม "โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ดอยงามลีกคัพ ประจำปี 2555"
วันที่ 24 มีนาคม 2555
ณ สนามกีฬาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม (สันช้างตาย)
กิจกรรมอบรมเยาวชน To Be Number 1
โครงการ "ยุวทูตคุณธรรม จริยธรรม To Be Number One ตำบลดอยงาม"
วันที่ 27 - 30 มีนาคม 2555
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสันธาตุ, สันธาตสาขาสิบสอง, สันหนองควาย

 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โทร./แฟกซ์ 0-5318-5629
Copyright © 2011 http://www.doingam.go.th/ All Rights Reserved :: Design by Doingam-IT ::
เว็บมาสเตอร์...Email : Doingam-IT@hotmail.com