ประเพณีแห่เทียนพรรษา อำเภอพาน 2555

 

ภาพกิจกรรม
กิจกรรม "แห่เทียนพรรษา อ.พาน 2555" 
วันที่ 31 กรกฎาคม 2555
ณ ที่ว่าการอำเภอพาน


โดยตำบลดอยงาม ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวด ขบวนแห่เทียนพรรษา
และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การประกวด ต้นเทียนพรรษา ประเภทความคิดสร้างสรรค์

ในงานเทศกาลแห่เทียนพรรษา อำเภอพาน ประจำปี 2555


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โทร./แฟกซ์ 0-5318-5629
Copyright © 2011 http://www.doingam.go.th/ All Rights Reserved :: Design by Doingam-IT ::
เว็บมาสเตอร์...Email : Doingam-IT@hotmail.com