งานพัสดุ จัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ประจำปีงบประมาณ 2559
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 
ประกาศสอบราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
     
ประจำปีงบประมาณ 2560
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 
ประกาศสอบราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)
   
ประจำปีงบประมาณ 2561
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
ประกวดราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
     
     

 

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โทร./แฟกซ์ 0-5318-5629
Copyright © 2011 http://www.doingam.go.th/ All Rights Reserved :: Design by Doingam-IT ::
เว็บมาสเตอร์...Email : Doingam-IT@hotmail.com