แผนการดำเนินงาน
 
แผนการดำเนินงาน 2559
 
แผนการดำเนินงาน
 
แผนการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 1
 
แผนการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 2
 
แผนการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 3
 
แผนการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 4
 
แผนการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 5
 
แผนการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 6
 
แผนการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 7
     
แผนการดำเนินงาน 2560
 
แผนการดำเนินงาน
 
แผนการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 1
 
แผนการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 2
 
แผนการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 3
 
แผนการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 4
 
แผนการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 5
 
แผนการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 6
 
แผนการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 7
     
แผนการดำเนินงาน 2561
 
แผนการดำเนินงาน 2561 (รวม)
 
แผนการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 1
 
แผนการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 2
 
แผนการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 3
 
แผนการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 3 (อุดหนุนเฉพาะกิจ)
 
แผนการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 4
 
แผนการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 5
 
แผนการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 5 (อุดหนุนเฉพาะกิจ)
 
แผนการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 6
 
แผนการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 7
     
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โทร./แฟกซ์ 0-5318-5629
Copyright © 2011 http://www.doingam.go.th/ All Rights Reserved :: Design by Doingam-IT ::
เว็บมาสเตอร์...Email : Doingam-IT@hotmail.com