ประวัติสำนักสงฆ์สันโค้ง

สำนักสงฆ์สันโค้ง ตั้งอยู่ที่ 141 บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 11 ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย เดิมเป็นวัดร้างโบราณสถานเก่าแก่ มีอายุประมาณ 800 ปี สร้างขึ้นโดยเจ้าคำลือและเจ้าหญิงศรีซึ่งเป็นทายาทของอาณาจักรภูกามยาว ถูกส่งมาสร้างบ้านแปงเมืองพร้อมคนติดตามมากกว่า 300 ครัวเรือน เพื่อมาสร้างเมืองแช่พรานหรือเวียงห้าว จนถึงปี พ.ศ. 2101 เกิดข้าศึกจึงล้มสลายกลายเป็นเมืองร้าง มีวากพระพุทธรูปปรักหักพังหลายองค์ของเหล่านี้มีคนเก็บไปหมดแล้วคงเหลือแต่ซากและก้อนอิฐให้เห็น
มีเนื้อที่ 1 ไร่ 98 ตารางวา ต่อมาได้ขยายไปอีกเป็น 11 ไร่ 98 ตารางวา (คุณสุกัญญา สุขสำราญ ได้นำกฐินสามัคคีมาทอดถวาย ซื้อที่ดินจำนวน 4 ไร่ และคุณยายมอญ แดงอุ่น คุณเจริญสุข คุณสร้อย สุขสำราญ ได้ซื้อที่ดินถวายเพิ่มอีก 6 ไร่)
สถานที่นี้เป็นที่สาธารณะของหมู่บ้านมาก่อน ต่อมาชาวบ้านในพื้นที่จำนวน 119 หลังคาเรือน นำโดยนายประสงค์ ฤทธิษณา ผู้ใหญ่บ้านได้มีความคิดเห็นร่วมกันว่าสมควรบูรณปฏิสังขรณ์ วัดร้างแห่งนี้ให้คืนสภาพเดิม เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน เป็นสถานที่ทำบุญประเพณีและวัฒนธรรม เพื่อจรรโลงศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป
ดังนั้นจึงได้ดำเนินการขอจัดตั้งสำนักสงฆ์สันโค้ง ได้รับอนุญาต เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2549 จากคณะสงฆ์อำเภอพาน และได้นิมนต์ พระคุณเจ้าสุพล สุพโล มาจำพรรษา ปัจจุบันพระศักดา มเหสักโข เป็นเจ้าอาวาสวัด ในสำนักสงฆ์มีกุฏิ 5 หลัง ห้องน้ำ 3 หลัง ศาลาบำเพ็ญบุญ 1 หลัง(ก่อสร้างเมื่อ 14 ตุลาคม 2551 งบประมาณ 200,000 บาท เริ่มเทคาน หล่อเสา) โดยศาลาบำเพ็ญบุญนี้ตั้งงบประมาณในการก่อสร้างไว้ 2,500,000 บาท ซึ่งตอนนี้ยังรอทุนทรัพย์ในการก่อสร้าง
ประมาณ 50 ปีมานี้ได้มีชาวบ้านขุดเจอพระสิงห์ 1 มีขนาดหน้าตักกว้าง 9 นิ้ว 1 องค์ และพระสิงห์ 3 ขนาดหน้าตักกว้าง 9 นิ้ว 1 องค์ โดยปัจจุบันยังประดิษฐาน ณ วัดสันช้างตาย และมีหลักฐานมากมายหลายประการบันดาลให้เห็นอย่างชัดเจน เช่น พระรูปหินทราย ก้อนอิฐแบบโบราณ กรุเก่า เป็นต้น

 

 

 
รูปภาพบริเวณ วัดในปัจจุบัน


องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โทร./แฟกซ์ 0-5318-5629
Copyright © 2011 http://www.doingam.go.th/ All Rights Reserved :: Design by Doingam-IT :: Seksan Chaiya
เว็บมาสเตอร์...Email : Doingam-IT@hotmail.com