สถานที่ท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

 

 

อ่างน้ำหนองควายหลวง

มีบรรยากาศที่ร่มรื่น เป็นแหล่งเพาะพันธ์ปลาขนาดใหญ่ตั้งอยู่ที่ : ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

พระธาตุแก้วทันใจ

พระธาตุเก่าแก่เป็นที่เคารพของชาวบ้านตั้งอยู่ที่ : บ้านสันช้างตาย หมู่ที่ 7

แม่น้ำฮ่าง

ลำน้ำแม่ฮ่าง มีบรรยากาศ เงียบสงบ และมีความเป็นธรรมชาติมาก
มีการเปิดให้จับสัตว์น้ำทุกปี
ตั้งอยู่ที่ : ผ่าน 3 หมู่บ้านในเขตตำบลดอยงาม

การทำเกษตรแบบผสม

มีการทำเกษตรแบบผสมผสาน ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ดูวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน
ตั้งอยู่ที่ : หมู่ 12 บ้านป่าตึง
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โทร./แฟกซ์ 0-5318-5629
Copyright © 2011 http://www.doingam.go.th/ All Rights Reserved :: Design by Doingam-IT ::
เว็บมาสเตอร์...Email : Doingam-IT@hotmail.com