O-TOP องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

 

     
     
     
     
ลำดับที่
กลุ่มอาชีพ
ผลิตภัณฑ์
ประธานกลุ่ม
สถานที่ตั้ง
1
เย็บผ้าสามัคคี
1.พรมเช็ดเท้า
2.ไม้ถูพื้น
3.เบาะรองนั่ง
4.เปลนอน
นางนงคราญ สุวรรณ
129 หมู่ที่ 4
2
พรมเช็ดเท้า
1.พรมเช็ดเท้า
นางแสงดาว อุตตา
13 หมู่ที่ 5
3
แกะสลักและจักสาน
1.แกะสลักไม้เป็นรูปต่าง ๆ
2.แกะสลักไม้เป็นรูปปู
3.กระถางดอกไม้
4.โมบายนก
นายบุญส่ง วิเชียร
52 หมู่ที่ 6
4
เครื่องปั้นดินเผา
1.หม้อ
2.กระถางดอกไม้
นางสุทัศน์ ใจวรรณะ
54 หมู่ที่ 6
5
กลุ่มเพาะเห็ด
1.เห็ดฟาง
2.เห็ดโคนญี่ปุ่น
นายนิคม ใจมูล
หมู่ที่ 6
6
เย็บผ้าเช็ดเท้า
1.พรมเช็ดเท้า
2.ผ้าห่ม
3.เปลนอน
4.เบาะรองนั่ง
นางโซวารีย์ สมบูรณ์
156 หมู่ที่ 7
7
เย็บผ้าโหล
1.ผ้าโหล
นางพรรณี จันทร์เพ็ง
77 หมู่ที่ 9
8
พัฒนาหัตถกรรมผ้าไทย
1.พรมเช็ดเท้า
นางณัฐยา ภู่ปรางทอง
31 หมู่ที่ 11
9
ทำปุ๋ยหมัก
อินทรีย์-จุลินทรี ชีวภาพ
1.ปุ๋ย
นายนพนนท์ เตจ๊ะ
220 หมู่ที่ 12

 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โทร./แฟกซ์ 0-5318-5629
Copyright © 2011 http://www.doingam.go.th/ All Rights Reserved :: Design by Doingam-IT ::
เว็บมาสเตอร์...Email : Doingam-IT@hotmail.com