คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

 
นายวีรศักดิ์ ธรรมปัญโญ
นายก อบต.ดอยงาม

   
นายสุรศักดิ์ ไชยา
รองนายก อบต.ดอยงาม

   
นายสุพิศ สมยาราช
รองนายก อบต.ดอยงาม

   
นายประดิษฐ์ ธรรมปัญโญ
เลขาฯนายก อบต.ดอยงาม

 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โทร./แฟกซ์ 0-5318-5629
Copyright © 2011 http://www.doingam.go.th/ All Rights Reserved :: Design by Doingam-IT :: Seksan Chaiya
เว็บมาสเตอร์...Email : Doingam-IT@hotmail.com