กิจกรรมปีงบประมาณ 2556

 

กิจกรรมสลากภัต
วันที่ 26 ตุลาคม 2556
ณ วัดหนองควาย
กิจกรรมถวายพระพรวันปิยมหาราช
วันที่ 23 ตุลาคม 2556
ณ เทศบาลตำบลเมืองพาน
กิจกรรมทูตวัฒนธรรมล้านนา
วันที่ 6 กันยายน 2556
ณ อบต.ดอยงาม
โครงการวันวิชาการ สู่ประชาคมอาเซียน
วันที่ 27 สิงหาคม 2556
ณ ร.ร.ดอยงามวิทยาคม
กิจกรรมศึกษาดูงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
วันที่ 16 สิงหาคม 2556
ณ ม.เชียงใหม่ และ สวนสัตว์เชียงใหม่
กิจกรรมวันแม่ อำเภอ
วันที่ 12 สิงหาคม 2556
ณ ที่ว่าการอำเภอพาน
กิจกรรมวันแม่ อบต.ดอยงาม
วันที่ 11 สิงหาคม 2556
ณ อบต.ดอยงาม
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา อำเภอพาน ประจำปี 2556
วันที่ กรกฎาคม 2556
ณ ที่ว่าการอำเภอพาน
กิจกรรมทำบุญตักบาตร ศพด.ต.ดอยงาม
วันที่ 2 กรกฎาคม 2556
ณ ศพด.ต.ดอยงาม
โครงการ To Be Number 1 ตำบลดอยงาม
วันที่ 28 มิถุนายน 2556
ณ อบต.ดอยงาม
กิจกรรมศึกษาดูงาน ศพด.ต.ดอยงาม
วันที่ 26 มิถุนายน 2556
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโป่งผาง อ.แม่สาย จ.เชียงราย
กิจกรรม "สละสลุง สะเกล้า ดำหัว ป้ออุ้ย แม่อุ้ย ตำบลดอยงาม ประจำปี 2556"
วันที่ 13 เมษายน 2556
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม
กิจกรรม "โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ดอยงามลีกคัพ ประจำปี 2556"
วันที่ 25 มีนาคม 2556 - 10 เมษายน 2556
ณ สนามกีฬาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม (สันช้างตาย)
กิจกรรมอบรมกีฬา "The idol"
วันที่ 19 มีนาคม 2556 - 20 มีนาคม 2556
ณ อบต.ดอยงาม และ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม (สันช้างตาย)
กิจกรรม "ทัศนศึกษา ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม(สันช้างตาย)"
วันที่ 6 มีนาคม 2556
ณ หอฝิ่น , สามเหลี่ยมทองคำ, วัดพระธาตุเจดีย์หลวง เชียงแสน, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน จ.เชียงราย
กีฬาสีสัมพันธ์ ต.ดอยงาม 2555
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 
ณ วัดสันช้างตาย
กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ตำบลดอยงาม
วันที่ 22 ธันวาคม 2555 
ณ สนามโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม(สันช้างตาย)
กิจกรรมกีฬาท้องที่ - ท้องถิ่น
วันที่ 10 ธ.ค. 2555
ณ อบต.แม่เย็น
วันพ่อแห่งชาติ-จุดเทียนชัยถวายพระพร
วันที่ 5 ธันวาคม 2555
ณ อบต.ดอยงาม และที่ว่าการอำเภอพาน

 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โทร./แฟกซ์ 0-5318-5629
Copyright © 2011 http://www.doingam.go.th/ All Rights Reserved :: Design by Doingam-IT ::
เว็บมาสเตอร์...Email : Doingam-IT@hotmail.com