สรงน้ำพระธาตุแก้วทันใจ ประจำปี 2561

 

ภาพกิจกรรม
สรงน้ำพระธาตุแก้วทันใจ ประจำปี 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงามได้จัดกิจกรรมสรงน้ำพระธาตุแก้วทันใจ ประจำปี 2561
โดย มีผู้นำท้องที่-ท้องถิ่น พนักงาน เจ้าหน้าที่ ปร
ะชาชนในตำบลดอยงามเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ -1 มีนาคม 2561
ณ บ้านสันช้างตาย ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โทร./แฟกซ์ 0-5318-5629
Copyright © 2011 http://www.doingam.go.th/ All Rights Reserved :: Design by Doingam-IT ::
เว็บมาสเตอร์...Email : Doingam-IT@hotmail.com