โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2561

 

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมโครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
วันที่ 14, 21-22 กุมภาพันธ์ 2561

ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดอยงาม, วัดพระธาตุแช่แห้ง, วัดศรีมงคล (ก๋ง) ,โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองน่าน
วัดภูมินทร์ ,พิพิธภัณฑ์จังหวัดน่าน
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โทร./แฟกซ์ 0-5318-5629
Copyright © 2011 http://www.doingam.go.th/ All Rights Reserved :: Design by Doingam-IT ::
เว็บมาสเตอร์...Email : Doingam-IT@hotmail.com