กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ "ตำบลดอยงาม ประจำปี 2561"

 

ภาพกิจกรรม
กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ ประชาชนตำบลดอยงาม ประจำปีงบประมาณ 2561
มีหมู่บ้านในตำบลดอยงามเข้าร่วม 14 หมู่บ้าน
วันที่ 21 มกราคม 2561
ณ สนามโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม(สันช้างตาย)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โทร./แฟกซ์ 0-5318-5629
Copyright © 2011 http://www.doingam.go.th/ All Rights Reserved :: Design by Doingam-IT ::
เว็บมาสเตอร์...Email : Doingam-IT@hotmail.com