รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี
 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี 2560
 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี 2561
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โทร./แฟกซ์ 0-5318-5629
Copyright © 2011 http://www.doingam.go.th/ All Rights Reserved :: Design by Doingam-IT ::
เว็บมาสเตอร์...Email : Doingam-IT@hotmail.com