ประจำปีงบประมาณ 2561
..ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศใช้ราคากลางขุดลอกสายวัดห่าง ม.8 24-05-61
..ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศใช้ราคากลางขุดลอกต้นง้าว ม.8 24-05-61
..ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้าง ต่อเติมอาคาร ม.4 30-03-61
..ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้าง ขุดลอกสายสันจำไฮ ม.14 28-03-61
..ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้าง ห้องน้ำ ศพด ม.4 22-02-61
..ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้าง กันสาด รร.อบต.ดอยงาม (สันช้างตาย) 1/2/61
..ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคาร รร.อบต.ดอยงาม (สันช้างตาย) 1/2/61
..ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้าง เทลาน คสล.ม. 8 3/1/61
..ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้าง วางท่อฯพร้อมบ่อพัก ม.9 16/1/61
..ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้าง ถนน คสล. ม. 13 25/12/60
..ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้าง ถนน คสล. ม. 7 25/12/60
..ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้าง ถนน คสล. ม. 5 25/12/60
..ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้าง ถนน คสล. ม. 2 25/12/60
..ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้าง ถังกรองน้ำ ม. 10 24/12/60
..ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้าง ถังกรองน้ำ ม 7 24/12/60
..ประกาศใช้ราคากลางพลังงานแสงอาทิตย์ ม.4 21/12/60
..ประกาศใช้ราคากลางอาคารอเนกฯ รร.อบต.ดอยงาม 13/12/60
..ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้าง_ประปาบาดาลขนาดใหญ่-ม.11 9/12/60
..ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้าง_ราคากลางประปาบาดาลขนาดกลาง-ม.12 6/12/60
..ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้าง_ประปาบาดาลขนาดใหญ่-ม.9 6/12/60
..ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้าง_ประปาบาดาลขนาดใหญ่-ม.5 6/12/60
..ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้าง_ประปาบาดาลขนาดใหญ่-ม.3 6/12/60
..ประกาศใช้ราคากลางสถานีสูบน้ำ ม.5 6/12/60
..ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้าง_แอสฟัลท์ติกคอนกรีต_ม.3 23/11/60
..ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้าง_คำนวณราคากลางท่อเหลี่ยม-หมู่-6 15/11/60
..ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำคอนกรีต_ม.3 15/11/60
..ประกาศใช้ราคากลางอาคาร อบต.ดอยงาม 8/11/60
   

 

 

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โทร./แฟกซ์ 0-5318-5629
Copyright © 2011 http://www.doingam.go.th/ All Rights Reserved :: Design by Doingam-IT ::
เว็บมาสเตอร์...Email : Doingam-IT@hotmail.com