ประจำปีงบประมาณ 2560
..ประกาศใช้ราคากลาง โครงการก่อสร้าง ถนน ซอย 5 ม.7 04-09-60
..ประกาศใช้ราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารโรงจอดรถน้ำอเนกประสงค์ 10-06-60
..ประกาศใช้ราคากลาง อาคารอเนกประสงค์ ม.6 07-06-60
..ประกาศใช้ราคากลาง โครงการซ่อมแซมอาคารเรียน อบต.ดอยงาม 05-6-60
..ประกาศใช้ราคากลาง โครงการเสริมผิวทาง 4-3-2-1 20-03-60
..ประกาศใช้ราคากลาง โครงการขุดลอกรอบหนองควายหลวง 24-02-60
..ประกาศใช้ราคากลาง โครงการเปลี่ยนท่อลำเหมืองสายหนองบัวยาว หมู่ที่ 13 บ้านแม่หนาด 23-12-59
..ประกาศใช้ราคากลาง โครงการก่อสร้าง ถนน ซอย 5 ม.14 16-12-59
..ประกาศใช้ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน รร 16-12-59
..ประกาศใช้ราคากลาง โครงการขยายผิวจราจร ซอย 4 ม.4 20-10-59
..ประกาศใช้ราคากลาง โครงการติดตั้งถังกรอง ม.9 20-10-59
..ประกาศใช้ราคากลาง โครงการติดตั้งถังกรอง ม.8 20-10-59
..ประกาศใช้ราคากลาง โครงการติดตั้งถังกรอง ม.5 20-10-59
..ประกาศใช้ราคากลาง โครงการติดตั้งถังกรอง ม.1 20-10-59
   

 

 

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โทร./แฟกซ์ 0-5318-5629
Copyright © 2011 http://www.doingam.go.th/ All Rights Reserved :: Design by Doingam-IT ::
เว็บมาสเตอร์...Email : Doingam-IT@hotmail.com