ประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ / ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
 
ประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์
 
ประกวดราคาประปา หมู่ที่ 1
28/9/2561
 
ประกวดราคาประปา หมู่ที่ 4
28/9/2561
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน
29/8/2562
 
 
 
   
 
   
 
   
 
   
   

 

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โทร./แฟกซ์ 0-5318-5629
Copyright © 2011 http://www.doingam.go.th/ All Rights Reserved :: Design by Doingam-IT ::
เว็บมาสเตอร์...Email : Doingam-IT@hotmail.com