ประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ / ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
 
ประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์
 
ประกวดราคาอาคาร อบต.ดอยงาม 20/11/60
 
ประกวดราคาถนนแอสฟัลท์ติก สายทุ่งดินดำ 1/12/60
 
ประกวดราคาประปา หมู่ที่ 3 12/12/60
 
ประกวดราคาประปา หมู่ที่ 9 12/12/60
 
ประกวดราคาประปา หมู่ที่ 5 15/12/60
 
ประกวดราคาประปา หมู่ที่ 11 15/12/60
 
ประกวดราคาซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ 22/12/60
 
ประกวดราคาอาคาร ร.ร.อบต.ดอยงาม 25/12/60
 
ประกวดราคาประปา หมู่ที่ 12 28/12/60
 
   
   

 

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โทร./แฟกซ์ 0-5318-5629
Copyright © 2011 http://www.doingam.go.th/ All Rights Reserved :: Design by Doingam-IT ::
เว็บมาสเตอร์...Email : Doingam-IT@hotmail.com