ประกาศสอบราคา ประจำปีงบประมาณ 2560
 
ประกาศสอบราคา
 
..สอบราคาจ้างเหมาโครงการเสริมผิวทางจราจรแอสฟัลท์ติก ถนนสาย ม.1 เชื่อม ม.2,10,5,11  
 
 
 
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
   

 

 

 

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โทร./แฟกซ์ 0-5318-5629
Copyright © 2011 http://www.doingam.go.th/ All Rights Reserved :: Design by Doingam-IT ::
เว็บมาสเตอร์...Email : Doingam-IT@hotmail.com