ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ประกาศใช้ข้อบัญญัติ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ประกาศใช้ข้อบัญญัติ 2559 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
ประกาศใช้ข้อบัญญัติ 2560 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560
ประกาศใช้ข้อบัญญัติ 2561 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561
ประกาศใช้ข้อบัญญัติ 2562 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โทร./แฟกซ์ 0-5318-5629
Copyright © 2011 http://www.doingam.go.th/ All Rights Reserved :: Design by Doingam-IT ::
เว็บมาสเตอร์...Email : Doingam-IT@hotmail.com