การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยาบุคคล
การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
การส่งเสริมจริยธรรม  
การสรรหาบุคคล  
การสรรหาบุคคล  
แผนพัฒนาบุคลากร  
แผนอัตรากำลัง-3-ปี-2561-2563 อบต.ดอยงาม  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     

 

 

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โทร./แฟกซ์ 0-5318-5629
Copyright © 2011 http://www.doingam.go.th/ All Rights Reserved :: Design by Doingam-IT ::
เว็บมาสเตอร์...Email : Doingam-IT@hotmail.com